Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #134

[user22113]
Hand #134 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen, han limpar för 50,000, Mueller höjer till 200,000 och Billirakis synar. Floppen kommer {K-Spades}{7-Hearts}{2-Hearts}, Mueller betar ungefär 500,000, och Billirakis foldar.