Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #128

[user22113]
Hand #128 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen och limpar. Mueller checkar. Floppen kommer {10-Diamonds}{8-Spades}{5-Hearts}, Mueller checkar, Billirakis betar 65,000, och Mueller synar. Turn kommer {8-Hearts}, Mueller checkar, Billirakis betar 150,000 och Mueller synar. River är {J-Hearts}, Mueller checkar, Billirakis tänker i två minuter innan han betar 380,000, och Mueller synar.. Billirakis visar 8-6 och vinner med triss i åttor