Event 1 - $5,000 Mixed Holdem
Dagar
0123

Hands #126-127

[user22113]
Hand #126 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen och höjer till 150,000 och Mueller lägger sig.

Hand #127 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen och limpar. Billirakis checkar. Floppen kommer {J-Clubs}{8-Clubs}{8-Diamonds} och båda checkar. Turnen kommer {2-Clubs} och dom checkar igen. River kommer {J-Hearts} och dom checkar igen. Mueller visar9-x och vinner med nian som kicker