Regler & Villkor

 1. Allmänt

  PokerNews.com, liksom de lokala webbplatser som är länkade till denna (gemensamt kallade " webbplats ") är en webbplats och online-tjänst som ägs och drivs av iBus Media Ltd (" PokerNews . com "," vi "," vår "eller" oss "). Dessa allmänna villkor (" Avtal ") reglerar de villkor som innebär att du kan använda och komma åt webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls där. Genom att besöka eller använda webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen (" service "), du härmed representerar, garanterar och försäkrar att du har läst, förstått och accepterar att vara bunden av villkoren i detta avtal, varvid de dem ett bindande avtal mellan dig och oss, om du är en registrerad användare av vår webbplats. Detta avtal gäller för varje besökare, användare och andra som tillgång till Tjänsten (" Användare (s) ").

 2. Dataskydd

  skydd av din personliga information är mycket viktig för oss. Därför tar vi lämpliga åtgärder för att skydda personlig information om användare samlas in, lagras eller användas av oss. Innan de accepterar detta avtal kan du läsa vår Sekretess för att förstå hur din personliga information hanteras när de utnyttjar eller använda våra internettjänster, som en sådan Sekretesspolicy härmed införlivas genom hänvisning i detta avtal.

 3. Användargenererat innehåll

  Vår service är ett forum för användargenererat innehåll. Som användare godkänner du att alla åsikter, rapporter av erfarenheter, meddelanden, råd, texter, videor, bilder (inklusive länkade bilder eller på annat sätt via en URL) och annat innehåll av något slag (" Innehåll ") bidrog från användare som finns på webbplatsen är enbart ansvar person (er) eller institutioner som överförs innehållet till webbplatsen. Du bekräftar att PokerNews.com inte kan kontrollera innehållet och därmed PokerNews.com inte ta något ansvar och inte tar något som helst ansvar för hela eller delar av innehållet som du eller någon annan användare eller tredje part post på eller skicka till webbplatsen . Som en förutsättning för överföring av innehåll till webbplatsen garanterar du och intygar att du är innehavare av samtliga rättigheter överförda Innehållet eller att du har fått de nödvändiga rättigheterna för innehavaren att överföra eller reproducera innehåll till webbplatsen. Ger du PokerNews.com Alla i hela världen, underlicensierbar, och överförbar licenser och rättigheter att kopiera, distribuera, offentligt visa, offentligt framföra, publicera, redigera, skapa härledda arbeten baserade på, eller på annat sätt använda innehållet utan krav på ersättning från dig eller en tredje part, och dessa rättigheter skall fortsätta även efter uppsägning av din användning av Webbplatsen och någon tjänst. Du bekräftar också att PokerNews.com har obegränsad rätt (men inte i något fall en skyldighet) att avvisa eller utesluta från ett användarkonto hela eller delar av det överförda innehållet där PokerNews.com anser en sådan åtgärd är nödvändig. Du bekräftar att PokerNews.com kan ta bort ditt PokerNews.com konto om ingen ny Innehåll har överförts till PokerNews.com i en sammanhängande sex månader.

  Du förstår och accepterar att förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av innehåll som du skickar, ladda upp, ladda ner, ström, post, överföra, visa, eller på annat sätt eller via din användning av Webbplatsen och alla tjänster, är ditt eget ansvar. PokerNews.com är inte ansvarig för någon offentlig visning eller missbruk av ditt innehåll. Du förstår och accepterar att du kan utsättas för innehåll som är felaktig, kränkande, oanständigt eller stötande, och du accepterar att PokerNews.com inte vara ansvariga för skada dig hävdar att drabbas av till följd av sådant Innehåll.

  Du är själv ansvarig för dina interaktioner med andra PokerNews.com användare. Vi förbehåller oss rätten, men har inte skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra användare.

 4. Deltagares handlingar

  Du är själv ansvarig för allt innehåll i din överföring till PokerNews.com och konsekvenserna. Du förbinder dig att inte använda Tjänsten för att:

  • överföra innehåll till PokerNews.com vars reproduktion skulle innebära ett brott mot upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter för en tredje part.
  • Använd någon erbjuds webbtjänst PokerNews.com för pornografiska, omoraliska, oärliga eller olagliga syften. Användningen av Tjänsten erbjuds av PokerNews.com för publicering eller annat cirkulation av material med pornografiskt, straffbart, ärekränkande eller andra oärliga eller olagligt innehåll är förbjuden. Likaså är spridningen av materialet av anti-konstitutionella, extremistiska och /eller förbjudna grupper förbjuden. Det åsidosättande av detta avtal av dig eller en tredje part, som har använt tjänsten med ditt tillstånd kan leda till att ditt omedelbar diskvalificering från användning av eller tillgång till Tjänsten. PokerNews.com förbehåller sig rätten att kräva ersättning som skadestånd i samband med brott mot avtalet.
  • Kör ingen reklam, skicka inga kedjebrev.
  • skicka innehåll till PokerNews.com som innehåller programvara, applikationer, program eller "virus" som skadar eller begränsa funktionaliteten av hårdvara eller mjukvara i PokerNews.com eller hos andra deltagare.
  • Ge falsk eller oklar information eller registrera sig under en falsk identitet när du registrerar.
  • Förtala eller på annat sätt trakassera andra deltagare.
  • försöka få obehörig åtkomst till PokerNews.com service eller till någon data nätverk eller system som helst.
  • Störa PokerNews.com nät bestående webbplatsen.
  • Genomföra aktiviteter som bryter mot sekretess eller egendom rättigheter.
  • Ladda upp, anslå, e-post, överföra eller på annat sätt tillhandahålla Innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ohederligt, ärekränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt.
  • skada minderåriga på något sätt.

  PokerNews.com förbehåller sig rätten att (i) tillfälligt eller permanent diskvalificera Användare som bryter mot lagen, detta avtal eller av någon annan anledning som PokerNews.com anser vara ett allvarligt missbruk av tjänsten, och (ii) ta bort innehåll från webbplatsen.

 5. Äganderätt

  allt innehåll som publiceras av PokerNews.com på webbplatsen (bortsett från användare lämnade-innehåll), inklusive, utan begränsning, är bilder, fotografier, grafik, animationer, video, ljud och text ("Webbplatsinnehåll") som ägs av PokerNews.com och /eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter. Du bekräftar härmed att genom att använda webbplatsen och eventuella tjänster du får inga rättigheter i webbplatsens innehåll, eller någon del därav. Kopiering och /eller ändring av samtliga eller delar av Webbplatsen Innehåll, särskilt för kommersiell eller reklam användning kräver skriftligt tillstånd från PokerNews.com. Den gör eller ändrar kopior (antingen sparas eller skrivs) av yttranden, recensioner eller andra uttalanden för personlig och inte kommersiellt bruk är tillåtet, förutsatt att legender eller andra referenser inte förfalskas eller raderas. All annan kopiering, ändring, distribution eller publicering av Webbplatsinnehåll utan föregående skriftligt tillstånd från PokerNews.com är förbjuden.

 6. Varumärkesskydd

  "PokerNews" märken och logotyper är varumärken som tillhör iBus Media Ltd användning eller visning av dessa varumärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från PokerNews.com är förbjudet. Ingenting på webbplatsen skall tolkas som beviljande, underförstått, estoppel eller på annat sätt, någon rätt eller licens att använda någon av de "PokerNews" märken utan föregående skriftligt uttryckligt medgivande från PokerNews.com.

 7. Behörighet att använda vår tjänst

  Du får inte använda tjänsten om (a) du inte är myndig att ingå ett bindande avtal med PokerNews.com, eller (b) du är en person förhindrad att använda tjänsten enligt lagarna i det land där du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsten. Med förbehåll för tillämplig lag, PokerNews.com får efter eget gottfinnande, vägra att erbjuda tjänsten till någon person eller enhet och ändra dess urvalskriterier när som helst.

 8. Länkar till andra webbplatser

  Webbplatsen kan innehålla länkar och referenser till andra webbplatser. Vi kan, från tid till annan, efter eget gottfinnande, lägga till eller ta bort länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet och tillgång till sådana webbplatser sker på egen risk. Du uppmanas att se över villkoren för användning, Integritetspolicy, och andra strategier eller friskrivningar som tillhandahålls på dessa webbplats före all användning av dessa. Vi granskar inte godkänna, övervaka, stödja, motiverar, eller göra några utfästelser med avseende på sådana webbplatser. Under inga omständigheter kommer vi att ansvara för informationen i sådana webbplatser, deras praxis eller för din användning av eller oförmåga att använda sådana webbplatser. Du befriar uttryckligen oss från allt ansvar till följd av din användning av någon tredje parts webbplats.

 9. Ansvarsbegränsning

  PokerNews.com gör rimliga ansträngningar för att se till att den information som finns på webbplatsen är korrekt hela tiden. Vi kan dock inte garantera att sådan information kommer att vara felfri och vi kan inte vara ansvarig för tjänster som erbjuds av oss som ombud för tredje part eller för någon del av förhållandet mellan dig och den tredje parten. PokerNews.com ansvarar inte för eventuella fel och brister och förbehåller sig rätten att ändra information, specifikationer och beskrivningar av alla börsnoterade service. Utan undantag från ovanstående är man överens om och förstod att webbplatsen och service tillhandahålls på en "som den är" och "med alla fel" grund och utan garanti eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. PokerNews.com gör ytterligare några utfästelser om lämplighet för ett visst ändamål av någon produkt eller tjänst som avses på webbplatsen. PokerNews.com lämnar inga garantier att tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att data och innehåll som erhållits genom webbplatsen och eventuella Tjänsten kommer att vara korrekt, tillförlitlig eller aktuell, eller att tjänsten kommer att finnas tillgänglig på en oavbruten, säker eller felfri grundval. Samtidigt som vi strävar efter att rätta till fel och brister så snabbt som möjligt efter att ha underrättats om dem, bekräftar du och samtycker till att användning av tjänsten sker på egen diskretion och egen risk.

  DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT POKERNEWS.COM INTE SKA VARA ANSVARIG FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, indirekta, tillfälliga, särskilda, typiska skador eller följdskador, inklusive, utan begränsning, FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM POKERNEWS.COM HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) till följd av: (1) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN, (2) KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, data, information eller tjänster som köpts ELLER ERHÅLLITS ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER TILL VIA ELLER FRÅN TJÄNSTEN, (3) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, (4) uttalanden eller GENOMFÖRANDE AV TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN ELLER (5) NÅGOT ANNAT OM TJÄNSTEN. Denna begränsning av ansvar avsnittet gäller endast i den utsträckning tillämplig lag tillåter.

 10. Kränkningar

  Rapportera eventuella brott mot villkoren i detta avtal genom att använda vårt Kontakta oss formulär.

 11. Ändringar av Tjänsten och till detta avtal

  PokerNews.com förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att PokerNews.com är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten. Dessutom kan PokerNews.com ändra villkoren i detta avtal när som helst. Om vi gör ändringar i villkoren i detta avtal, kommer vi att publicera den ändrade versionen av detta avtal på webbplatsen. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka vår webbplats för att avgöra om eventuella ändringar av detta avtal har genomförts. För att underlätta att bestämma om några ändringar har gjorts kommer vi att publicera det datum då avtalet ändrades senast den högst upp på sidan. Din fortsatta användning av Tjänsten efter en sådan ändring innebär att du accepterar de nya villkoren i detta avtal. Om du inte samtycker till något av dessa villkor, inte använda eller komma (eller fortsätta att komma) tjänsten.

 12. Allmänna

  Detta avtal, tillsammans med sekretesspolicy och andra juridiska meddelanden som offentliggjorts av PokerNews.com på webbplatsen skall utgöra hela avtalet mellan dig och PokerNews.com om användning av Webbplatsen och Tjänsten. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms som ogiltig av behörig domstol, skall ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som skall förbli i full kraft och verkan. Inget avstående av något villkor i detta avtal ska anses ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller något annat villkor, och PokerNews.com underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt detta avtal skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Detta avtal regleras av lagarna på Isle of Man, utan hänsyn till dess lagvalsregler principer och eventuella tvister som uppstår av detta avtal skall väckas endast vid domstolarna i Isle of Man. Oaktat det föregående skall ingenting i denna klausul begränsa rätten för PokerNews.com att vidta rättsliga åtgärder mot dig i någon annan behörig domstol, inte heller skall tagande av förfarandet i en eller flera jurisdiktioner hindra vidtagande av talan vid varje annan jurisdiktion oavsett samtidigt eller inte, i den utsträckning som är tillåtet enligt lagen om något annat land. Du får inte överföra eller överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part utan föregående skriftligt godkännande från PokerNews.com. PokerNews.com får överlåta detta avtal helt eller delvis efter eget gottfinnande. Den engelska versionen av detta avtal skall vara giltiga versionen i händelse av avvikelser mellan de översatta versionerna av detta avtal.

(c) 2003-2012 PokerNews.com Alla rättigheter förbehållna. Yttrandena publiceras på PokerNews.com faller under upphovsmännens ansvar och är inte på något sätt ett uttryck för PokerNews.com synpunkter.

Senast uppdaterad: 7 maj 2012