RSS prenumeration

Vad är SE.PokerNews RSS?

RSS är ett verktyg som levererar de allra senaste innehållet från en sida till er valda RSS läsare så att ni alltid kan hålla er uppdaterade med det allra senaste inom nyhets världen. Istället för att besöka websidan för att hitta de senaste nyheterna kan ni prenumerera på dem och få dem levererade till er direkt via denna RSS feed och på så sätt alltid hålla er uppdaterad.

Hur fungerar det?

Ni kan finna mer information om RSS här: http://www.whatisrss.com

RSS feed URL

Open in new tab