RSS prenumeration

Vad är SE.PokerNews RSS?

RSS är ett verktyg som levererar de allra senaste innehållet från en sida till er valda RSS läsare så att ni alltid kan hålla er uppdaterade med det allra senaste inom nyhets världen. Istället för att besöka websidan för att hitta de senaste nyheterna kan ni prenumerera på dem och få dem levererade till er direkt via denna RSS feed och på så sätt alltid hålla er uppdaterad.

Hur fungerar det?

För att börja använda RSS måste ni först och främst välja vilket RSS läsare ni har för avsikt att använda. Har ni ett Google konto då är det enklaste sättet för er att använda deras Google Reader. Det finns också en rad andra webb- och desktopapplikationer som ni kan använda er av. PokerNews erbjuder en RSS feed till alla de populäraste RSS läsarna

Ni kan finna mer information om RSS här: http://www.whatisrss.com

Feed innehåll

RSS läsare