Zuke

Denna term används i regel bara av dealers.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ