Zilch or Zip

Ingenting. En hand som delats ut med absolut inga kort av värde. Även kallad skräp hand "Garbage hand"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ