Yo

Förkortning av ordet Yoleven.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ