YGHN

Detta uttryck används i email och kan också höras vid ett pokerbord. . Antydningen är att talmannen precis slagit en bra hand som hållits av den person från vilket kommentaren kommit ifrån. The expression is used in e-mail, and is also heard at the table is that the speaker just beat a good hand held by the person to whom the comment is directed, probably by a longshot. Also see IGHN.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ