Wraparound

I Omaha, en situation där dina fyra mörka kort består av tre i nummerföljd och när kombinerat med två av dom ljusa kort ger dig möjligheten att få en stege på fjärde och femte gatan. Exempel: Dina mörka kort är 6-5-4-A och floppen är 7-8-K. Du kan nu få en stege med 13 kort. Något av de tre kvarvarande 6:or, 5:or eller 4:or. Något av de fyra kvarvarande 9:orna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ