Worst Likely Hand

Den sämsta tänkbara hand du kan sätta din motståndare på.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ