Working the Telegraph

Att fuska genom att skicka förutbestämda signaler i form av placering av fingrar på korten, i liknelse med teckenspråk eller att använda sig av kodord som man blandar in i sina konversationer och på så sätt signalera sin kompanjon om motståndarens kort.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ