Wooden Hand

En hand som inte kan förbättras eller som inte kan vinna. Kommer från uttrycket "Deadwood" som beskriver högen för kastade kort.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ