Wired

Eller "Back-to-Back" som de även kan kallas. Det är när en spelare erhåller ett par, triss eller fyrtal i två eller flera händer direkt efter varandra.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ