Wheel

Hjul. Korten A-2-3-4-5. Bästa tänkbara hand i lågspel. Även kallad för Cykel "Bicycle"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ