Visible Cards

Dessa kort delas ut, öppet, till varje spelare. Spelaren använder sen sig av dessa kort för att få den bästa tänkbara femkorts hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ