Vigorish

Husets del av pågående spel. Även kallad "Rake"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ