Vaca

När en spelar vill dela med en annan spelare gällandes insatser m.m

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ