Up

1) Esset av satsning 2) De högsta av två par, till exempel två par i damer och tior där damer är högst.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ