Undercut

1) De sista lägsta kortet i en låghand. 2) En teknik för att blanda en kortlek. Speciellt användbar om man använder två kortlekar som ska blandas samtidigt.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ