Under the Gun

Att vara den första person som agerar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ