Top Pair

När en spelare träffar ett par där ett av korten är de högsta kortet på bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ