Time collection

En avgift för att hålla en plats vid ett bord. Denna avgift betalas i förskott.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ