Tiger

Little cat.

Användning: Ibland används detta uttryck för att beskriva händerna " big cat, big tiger, little cat, eller little tiger."

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ