Three of a Kind

Tre kort av samma valör eller värde. Även kallat för "Trips"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ