Table Stakes

En regel som säger att en spelare inte kan satsa mer än han har på bordet framför sig

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ