Table Charge

Den avgift som måste betalas för att få spela.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ