Suited gappers

Suited gappers betyder att du sitter med två kort i samma färg och som är i nummerföljd, bortsett från att det saknas eller eller två siffror mellan dem.

Användning:

Exempelvis kan detta gälla {J-Hearts}{9-Hearts} eller {4-Spades}{2-Spades}. Som ni ser är det då en lucka (gap) mellan korten, därav namnet suited gappers (kort i samma färg med en lucka mellan dem)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ