Suited Connectors

Två kort i nummerföljd som är av samma färg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ