Suit

Den färg ett kort har. Finns fyra olika färger i en kortlek. Spader, hjärter, klöver och ruter.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ