String Raise

En satsning som görs i fler än en handling och där spelaren inte deklarerat att han ska höja. Dessa typer av satsningar är inte tillåtna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ