String Bet

En satsning eller höjning där en spelare inte lyckas få in alla de marker han tänkt ställa in i potten i ett och samma skede. Såvida denna spelare inte muntligt sagt hur mycket han hade för avsikt att satsa eller höja så kan han bli tvingad att ta tillbaka överflödiga marker och då enbart syna tidigare satsningar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ