Streak

En serie händer där man vunnit eller förlorad många i rad.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ