Strategic Bluff

En strategisk bluff som har långsiktiga mål. Detta kan göras i syfte att framställas som en lös spelare.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ