Stranger

Ett nytt och okänt kort i en hand efter ett byte.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ