Straight

Fem kort i ordningsföljd oavsett färg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ