Straight Flush

Fem kort i ordningsföljd i samma färg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ