Straddle

Straddle är en valfri mörk som en spelare kan välja att lägga, innan korten delas ut, som en tredje mörk utöver lilla och stora mörken. En straddle motsvarar dubbla stora mörken. Spelare kan välja att göra en straddle, double eller tripple straddle. Detta betyder att spelaren efter mörken lägger dubbla mörken, spelaren därefter lägger dubbla ursprungliga straddeln och sista spelaren dubblar föregående straddle. Måste göras innan korten delas ut. En spelare som lagt en straddle kan välja att höja preflop, om spelaren så önskar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ