Steal Position

Den nästsista eller sista positionen på bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ