Steal the Blinds

Att vinna en pott som enbart består av mörken från stora och lilla mörken genom att satsa på en svag hand och få kvarvarande spelare att lägga sig.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ