Stand Off

Att syna en höjning.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ