Spread Limit

En satsning struktur där en spelare får satsa vilket belopp han känner för inom en viss gräns. En sån gräns kan vara 2-6 dollar. Spelaren får då satsa minst 2 och max 6 dollar i varje runda.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ