Split

Lika. Två händer av samma valör delar på potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ