Split Two Pair

Två par där valörerna av bägge dina mörka kort även kommit på bordet. Ligger ett par på bordet och du har lyckats träffa ett av dina mörka kort så har du enbart två par och inte "Split two pair"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ