Splash Around

Ett agerande från spelaren där han försöker få det att se ut som att han satsar hårdare och agressivare än vad han egentligen gör.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ