Short-Handed

Ett uttryck för att beskriva ett spel med få deltagare.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ