Short Buying

Att köpa marker efter ditt ursprungliga köp. Ofta så är inköpet för en "Short buying" lägre än den ursprungliga "Buy in".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ