Set

Triss. När en spelare har tre kort av samma valör.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ