Set a Trap

Att sätta en fälla. Spela på så sätt att man fångar motståndaren i en fälla genom att dölja sin starka hand och sen när sista kortet har fallit så lägger spelaren in stötet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ