See

Att syna en motståndares satsning/höjning.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ